IPM building, s.r.o.
Všechny realizace
IPM building, s.r.o.

 - COMP-any.cz

IPM building, s.r.o.

Projekty

Návrh / Dodávka SW / Instalace / Virtualizace / Implementace

Společnost IPM building, s.r.o. staví krásné domy. Aby šlo vše podle dohodnutých plánů a termínů, bylo nutné vyřešit absolutní dostupnost k mailům a kalendářům pro všechny zaměstnance firmy. A to včetně stavbyvedoucích, kteří se často pohybují po stavbách. Rovněž bylo nutné zajistit, aby měli všichni možnost přistupovat k datům společnosti odkudkoliv a zároveň byla zajištěna rychlá dostupnost dat pro zaměstnance působící v sídle firmy. Řešením se stalo hybridní provedení produktu Windows Server 2012 Essential a Exchange online. V tuto chvíli se všechny maily synchronizují na všechny připojená zařízení a každý má tak přístup ke svým datům včas a kdekoliv.